Queeste naar het middeleeuwse boek

Met de Psalmen als bron van inspiratie Mijn vorige bericht : “Het maken van een Psalter naar middeleeuws model” eindigde […]

Met de Psalmen als bron van inspiratie

Mijn vorige bericht : “Het maken van een Psalter naar middeleeuws model” eindigde met:

wordt vervolgd.

Eigenlijk was toen alles al klaar alleen moest het werk nog worden ingebonden en dat is nu gebeurd. Karin Cox ( Ars Ligandi) heeft er werk van gemaakt! Zij heeft er een prachtige 13e eeuwse band om heen gemaakt die alleen nog moet worden voorzien van stempels.

De leren band is voorzien van twee riemen om het boek te sluiten.

Hieronder een aantal foto’s van het proces van inbinden door Karin Cox van Ars Ligandi

http://www.handboekbinderij-arsligandi.nl/Home/Welkom.html

Basiskapitaal

Binnenzijde plat (beukenhout)

Boekrug

Detail aanrijging
Het naaien van de katernen

Het naaien van de katernen en het inbinden was nog wel lastig. Er is veel ervaring met het inbinden van oude perkamenten katernen maar bijna niet van ‘modern’ perkament. Daar komt nog bij dat ik het extra moeilijk heb gemaakt om perkamenten katernen van verschillende diktes aan te leveren.

Leer bandrug
Romaanse plataanrijging
Visgraatnaaisel

Zoals ik al eerder schreef had ik al lang de wens om een boek te maken en dat is nu gelukt. Begonnen in 2018 is het wel een meerjarenproject geworden.

Als je zoiets opzet kom je van alles tegen en gaat er ook veel mis……..

In mijn verslag schreef ik ergens: “Heb nu besloten om verder te gaan met een andere instelling.Probeer er het beste van te maken rekening houdend met het feit dat het ook een leerproces is, waarbij fouten worden gemaakt en problemen moeten worden opgelost. Het eindproduct hoeft niet volmaakt te zijn maar wordt een product waar ik al doende van leer“.

Neem voor zo’n project de tijd en realiseer je dat het voor jou de eerste keer is als je zoiets doet.

Begin van het Psalter

Mon psautier était une recherche du livre médiéval.

Comment a-t-il été assemblé, de quels matériaux avez vous besoin? J’ ai suivi mon propre chemin dans le décorations. Sur les photos vous pouvez voir la reliure, le travail de Karin Cox.

Les Psaumes ont été une source de joie, de réconfort et d’espoir pour d’ innombrables personnes à travers l’histoire. Ils expriment la conscience que la vie dans toutes ses nuances n’est pas une histoire dénuée de sens, mais un acte volontaire d’Un plus grand que nous: l’ Éternel Dieu lui-même. Une science dans et à partir de laquelle vous pouvez vivre heureux et consolé. C’est ce qu’a chanté Israël, les moines des monastères médiévaux, et je les rejoins humblement aujourd’hui.

Mon travail est maintenant terminé mais le prochain défi faisant une apocalypse mais cela prendre du temps!

In het Psalter heb ik mij toegelegd op het penwerk. Het originele Psalter bevatte eveneens veel penwerk maar ik heb zelf geprobeerd de kleur , klank, inhoud van de psalmtekst te vertalen in de aard van de penwerk decoraties.

De psalmen zijn in de geschiedenis voor ontelbare mensen een bron geweest van vreugde, troost, en hoop. Zij vertolken het bewustzijn dat het leven in al zijn schakeringen geen zinloos verhaal is maar een gewilde daad van Iemand die groter is dan wijzelf, de Eeuwige God zelf. Een wetenschap waarin en waaruit je met blijdschap kunt leven. Daar zong Israel van, de monniken in de Middeleeuwse kloosters en ik sluit me daar vandaag nederig bij aan.

Koning David speelt op zijn harp. Hij wordt immers gezien als componist van vele psalmen.

Een middeleeuws psalter bevatte ook afbeeldingen uit het Oude en Nieuwe Testament. Hier van boven links naar rechts onder. De Annunciatie, de geboorte van Christus, de aanbidding van de Wijzen uit het Oosten en de kindermoord in Bethlehem.

The Psalms have been a source of joy, comfort, and hope tot countless people throughout history. They express the awareness that life in all its shades is not a meaningless story but a willed act of Someone greater than us, the Eternal God Himself. A science in and from which you can live happily. That is what Israel sang about, later the monks in the monasteries, and I humbly join them today. In my own psalter I have tried to expres the content of each psalm in the character of the pen work decorations.

David en Goliath, De verbanning uit het paradijs.

Het is inderdaad een queeste geweest naar het middeleeuwse boek. Jarenlang hield ik me bezig met verluchten maar losse werkstukken zijn toch anders, zij krijgen pas hun plek in het boek waar ze oorspronkelijk ook voor waren bedoeld.

Nu op naar het volgende project: een Apocalypse maar dat kan nog wel even duren…

Now on to the next project: an Apocalypse, but that could take a while…