Sint Joris en de Draak / La légende de saint Georges et le Dragon

Saint Georges Le combat de Saint Georges contre le dragon est un sujet très souvent représenté, (enluminures), surtout à partir […]

Saint Georges

Le combat de Saint Georges contre le dragon est un sujet très souvent représenté, (enluminures), surtout à partir du XIIIe siècle. Il symbolise la victoire de la Foi sur le Mal. Georges tient une lance, rarement une épée et terrassé le monstre, tandis que la princesse prie, au second plan.

Un culte est né autour de saint Georges. Le succès du culte de saint Georges fut considérable et sa renommée s’ est répandu dans toutes les parties du monde chrétien. Il est devenu l’emblème de pays et régions d’Europe comme L’Angleterre (St. George), le Portugal, la Catalogne et Aragon (Sant Jordi).

J’ai commencé à faire un certain nombre d’ enluminures sur ce thème que vous pouvez voir ici.

Gregorius, met de Nederlandse naam: Joris, was mogelijk een Romeinse legerofficier, die de marteldood stierf tijdens de christenvervolgingen door keizer Diocletianus. Hij stierf vermoedelijk rond het jaar 303. Zijn feestdag is 23 april.

Rondom zijn persoon is een bekende legende gevormd die in de 13e eeuwse legendebundel “Legenda Aurea” is opgenomen. Overigens werd hij al in de 4e eeuw in Palestina vereerd als heilige.

Jaap Boerman : St. George and the Dragon. Own composition, painted on parchment.

Het is een thema dat je veel in handschriften tegen komt en zelf wilde ik proberen me daarbij aan te sluiten. Heb eerst een eigen compositie gemaakt en daarna een replica van een werkstuk van de bekende verluchter: Willem Vrelant. (Utrecht-Brugge, actief tussen 1454-1481, het derde kwart van de 15e eeuw.)

https://www.youtube.com/watch?v=21pT43XkC14&t=123s

Detail.

Sint George and the dragon, is a theme that you come across in a lot of manuscripts and I wanted tot connect with this tradition. First I have made my own composition and then a replica of an illumination, made by the famous illuminator: Willem Vrelant. Active as an illuminator between 1454-1481.

Het kruis van Sint Joris.

Dragons are near-ubiquitous in medieval manuscripts. We see them in: bestiaries, herbals, books of history and legend, and Apocalypse texts. They also serve as symbols, heraldic devices, and even as just decoration. They always shown as reptilian, winged, fire-breathing creatures.

Detail.

The Anatomy of a Dragon https://blogs.bl.uk/digitisedmanuscripts/2014/04/the-anatomy-of-a-dragon.html

Happy St. George’s Day https://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2013/04/happy-st-georges-day.html?_ga=2.228926810.774545704.1672684663-1987420935.1671569213

Two very interesting blogs about manuscripts and St. George from the British Library / British library.

De Legende

Volgens de legende hield een vreselijk draak de streek rond de Libische stad Selena in zijn macht en terroriseerde de mensen daar. Hongerig als hij was, wilde hij om die honger te stillen twee schapen per dag van de bewoners uit de streek. Als dat niet genoeg was voor de gulzigaard dan moest er een mens worden opgeofferd. De slachtoffers werden door loting aangewezen. Op een kwade dag werd er geloot en jawel, de dochter van de koning moest worden geofferd aan de draak. De koning geschokt als hij was, probeerde met al zijn bezittingen een vervanger te zoeken. Maar de bevolking was het daar niet mee eens. Aldus werd de prinses naar het moeras gebracht waar het monster verbleef.

Detail: Initiaal G.

Jaap Boerman : St. George and the Dragon, replica painted on parchment.

En dan toen de nood op zijn hoogst was kwam Gregorius, de ridder langs. Hij zag de prinses en vroeg waar ze naar toe ging. Zij waarschuwde de ridder dat hij zich uit de voeten moest maken, want anders zou hij ook omkomen. Toen kwam plotseling de draak tevoorschijn. Gregorius bedacht zich geen ogenblik, maakt een kruisteken, bracht zijn lans in de aanslag en doorstak het monster. Hij vroeg vervolgens de prinses om haar gordel en bond die om de nek van de draak. Samen keerden zij terug naar de stad waar de mensen nog in grote angst verkeerden. Van de koning kon hij grote schatten krijgen maar die weigerde hij. Wel riep hij de koning en het volk op om zich tot Christus te bekeren, de kerken te onderhouden en goed voor de armen te zorgen.

Detail.
Jaap Boerman. Sint Joris en de draak. Eigen compositie. perkament.
Detail.
St. Joris en de Draak. Bron: Facsimile Finder 2e helft 13e eeuw Verona Italië.