Grisaille.

Schoonheid in grijstinten La beauté en nuances de gris Wie aan middeleeuwse miniaturen denkt ziet vooral kleurrijke voorstellingen voor zich […]
Gevecht tussen de consul Marcus Actilius en het fabeldier, Koninklijke Bibliotheek van België.

Wie aan middeleeuwse miniaturen denkt ziet vooral kleurrijke voorstellingen voor zich voorzien van de nodige gouden verluchte details. Toch is er een periode geweest waarin men naast de miniaturen in kleur bewust van kleur af zag en zich beperkte tot zwart en wit en diverse grijstinten. Jaren geleden kwam ik deze ‘grijze’ miniaturen voor het eerst tegen in de Koninklijke bibliotheek in Brussel. En onlangs bij een bezoek aan het museum van de KBR vielen ze mij weer op met de voor hen zo kenmerkende uitstraling. Ze zijn prachtig met heel subtiele voorstellingen, vormgegeven met een breed scala aan grijstinten.

De generieke term: grisaille is afkomstig uit het Frans: gris = grijs. Enerzijds is er sprake van een techniek waarin de geschilderde voorstelling in zwart en wit en grijstinten wordt opgebouwd. Anderzijds betekent het woord ook een genre want een grisaille komt voor op paneel, in de glasschilderkunst en als miniatuur in handschriften.

Guillaume de Machaut Poésies ca. 1350 Source: Gallica.

De Franse codicoloog Denis Muzerelle schrijft in zijn bekende ‘vocabulaire codicologique : “Grisaille = camaïeu die gebruik maakt van diverse grijstinten en wit en zwart”. Camaïeu staat dan weer voor een monochrome schildertechniek in één kleur.

Historisch gezien is de term grisaille meer recent dan de techniek. Het woord: ‘grisaille’ werd pas in de 17e eeuw in haar laatste bloeiperiode gedocumenteerd in de actuele betekenis. Bronnen uit de tijd waarin de grisailles werden gemaakt spraken van: “Images de noir et le blanc”. Ook werd er wel gesproken als erfenis van Antieke bronnen over: “color lapidum” of wel “steenkleur”. Belangrijk te weten is ook dat men zich niet altijd strikt aan zwart, wit en grijs hield in de geschilderde miniatuur. We zien soms dat men naast de grijstinten ook wel bruin, blauw en vleeskleur gebruikte. Soms werden alleen de figuren in de compositie in grisaille geschilderd en kreeg de achtergrond kleur. In die gevallen spreekt men van semi-grisailles.

Bron: Gallica

In deze post wil ik vooral ingaan op de grisaille als miniatuur in handschriften. De paneelschilderingen en de glasschilderkunst laat ik met rust. Wel is het goed om wat aandacht te besteden aan de historische context van de miniaturen in grisaille. Daarnaast wil ik mijn eigen ervaringen met u delen en laten zien hoe je ze zelf kunt maken. Dat laatste is echt een openbaring als je veel met kleur hebt gewerkt.

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Ms 76 F 2 Getijdenboek van Filips de Goede
Oudenaarde, ca 1450-1460 
David Aubert presenteert zijn werk aan Filips de Goede, Koninklijke Bibliotheek van België. Replica door Jaap Boerman.

Een beetje context

Het gebruik van grisaille ontstond mogelijk in de 12e eeuw na een poging van de Cisterciënzerorde om het gebruik van kleur in glas-in-loodschilderingen te verbieden. In de 12e en 13e eeuw werden grisaille-ramen steeds populairder en werden ze in middeleeuwse kerken naast figurenportretten van gekleurd glas geplaatst. De Italiaanse kunstenaar Giotto (ca. 1267-1337) wordt genoemd voor het eerste gebruik van grisaille in muurschilderingen in de vroeg 14e-eeuwse allegorische fresco van de Zeven Deugden en Ondeugden. Op de noord- en zuidmuren van de Scrovegni-kapel in Padua zijn de monochrome figuren van de Deugden en Ondeugden zo geschilderd dat ze lijken op steen- en marmersculptuur.

De eerste grisailles bij miniaturen in de handschriften verschijnen in Frankrijk rond 1325 met het werk van Jean Pucelle. Hij werkte o.a. in Parijs en verluchtte een getijdenboek voor Jeanne d’Évreux (1324-1328) waarin hij de techniek van de grisaille toepaste op wel een heel klein formaat.(9,4 x 6,4 cm)! Hij moet wel een heel vaardige verluchter zijn geweest om dit werk op een dergelijk formaat uit te voeren. (Zie afbeelding hieronder).

Foto: wikipedia.

Het werk werd gemaakt in opdracht van Karel IV van Frankrijk voor zijn derde echtgenote Jeanne d’Évreux. We spreken hier over een semi-grisaille omdat hij naast de grijstinten rood, blauw en groen gebruikte en een vleeskleur. Jean Pucelle inspireerde een heel aantal 14e eeuwse Parijse verluchters waaronder Jean le Noir. Hij verluchtte o.a. het Psalter van Bonne van Luxemburg (1348-1349) waarvan hieronder een afbeelding.

(Foto: Wikipedia)

In de periode tussen 1350 en 1380 kwam de grisaille in Parijs in de mode voor miniaturen in luxe handschriften. Daarna verdwenen ze om weer op te duiken in de Bourgondische Nederlanden rond 1425, waar vooral van Eyck en de meester van Flémalle de techniek op paneel gingen gebruiken. Zij maakten op de achterkant van retabels (altaarstukken) schilderingen van figuren met een sterk trompe-l’oeil effect. Het waren afbeeldingen die de suggestie wekten dat ze van steen (beeld) waren gemaakt.

Johannes de Doper en Johannes de Evangelist aan de achterkant van het Lam Gods van Hubert en Jan van Eyck

Aan het Bourgondische hof werd vanaf 1460 de grisaille belangrijk bij de verluchters die daar werkten. Er wordt in de literatuur wel van een ‘hofstijl’ gesproken. Opvallend is dat de grisailles voor het Bourgondische hof minder lineair zijn dan die uit Frankrijk en meer een schilderachtige kwaliteit hebben.

Uit het getijdenboek van Agnès van Bourgondië door Jean le Noir medewerker van Jean Pucelle.

Er is al een aantal decennia aandacht voor grisailles in manuscripten. In 1986 werd er in de toenmalige bibliotheek Albert Ie nu de Koninklijke bibliotheek in Brussel (KBR) een speciale tentoonstelling aan gewijd. Een bescheiden catalogus, ‘Miniatures en Grisaille‘ werd uitgeven van de hand van Pierre Cockshaw. Toch werd er nog geen grondige laboratoriumstudie gedaan naar de gebruikte materialen en werkwijze.

Bron:Gallica BNF

De laatste jaren is dat wel veranderd. Ik kwam op mijn zoektocht naar relevante literatuur uit bij een artikel van de hand van Lieve Watteeuw en Marina Van Bos: “Black as Ink. Materials and Techniques in Fifteenth-Century Flemisch Grisaille Illuminations by Jan de Tavernier, Willem Vrelant and Dreux Jehan”. Het artikel bevindt zich in het prachtige boek: New Perspectives On Flemisch Illumination uitgegeven bij Peeters te Leuven in 2018.

Het door de auteurs uitgevoerde onderzoek maakte duidelijk dat bij de grisaille schilders het palet breder was dan wit, zwart en grijstinten. Er werden diverse andere kleuren door de grijstonen gemengd waardoor hele subtiele kleurnuances ontstonden. Volgens de schrijvers was het grisaille-palet bijna net zo gevarieerd als het palet van de verluchters die werkten in kleur.

Vie et miracles de Notre Dame, Jean MIÉLOT. Auteur : Miélot, Jean (14..-1472). Bron:Gallica

In diverse kleurwassingen voegde men vermiljoen, minium en andere organische tinten toe. Verder maakte men gebruik van koolstof inkt, galnoten inkt of een mengtint van beide die verder werden aangevuld met loodwit. Voor ophogingen maakte men ook wel gebruik van schelpengoud en voor de lucht van azuriet. In die lucht werd dan voor de wolken schilderzilver gebruikt zoals bij Willem Vrelant.

De waardering voor de kleur grijs nam in de 15e eeuw toe en werd bijna even hooggeacht als de kleur zwart. Die tendens werd zichtbaar onder andere bij de prinselijke kledij, paneelschilderkunst en in de boekverluchting.

Verder was de grisaille een goedkope decoratievorm waarbij de grondstoffen en bereiding niet duur waren. Wel werd er veel van de artistieke capaciteit van de verluchter gevraagd om deze techniek toe te passen.

De grisailles uit het bovengenoemde onderzoek naar de materialiteit zijn allen gemaakt tussen 1458 en 1480. Zij komen geografisch gezien uit het gebied waarin de steden Brugge, Gent, Brussel, Lille en Valenciennes liggen. Al deze steden stonden in die tijd onder Bourgondisch bestuur.

Er bestaan eigenlijk twee groepen van grisailles in de handschriften. Het resultaat van beide is een schildering in grijstonen maar het schilder procedé is verschillend.

 1. De eerste manier van schilderen vertrekt van een lichte ondergrond en maakt de schaduwen steeds donkerder. Het werk van de verluchter Andre Beauneveux is daar een mooi voorbeeld van. Zie afbeelding
 2. De tweede wijze maakt eerst de ondergrond donker en werkt daarna steeds lichter met één of meerdere lagen wit. Jan Tavernier werkte op die wijze. Zie afbeelding.

1. André Beauneveux

2. Jan Tavernier
 1. We spannen een stuk perkament op. Voor deze oefening heb ik kalfsperkament gebruikt met een wat ‘antieke’ uitstraling van een roodbont kalf. Eerst brengen we de tekening op en kaderen de voorstelling goed af. Vervolgens heb ik zo egaal mogelijk met een platte kwast een eerste, heel transparante licht grijze laag opgebracht. Probeer het waterig te doen en zo min mogelijk strepen te maken. Had liever een wat donkerder laag gemaakt maar aarzelde vanwege de erg donkere kleur van het perkament. Heb daarom voor een middengrijs als basis gekozen.

2. We brengen de gesso aan op de rand en vervolgens het bladgoud.

3. We schilderen nu de randen met rood en zwart.

4. In dit geval brengen we eerst de lucht aan met de wolken. Heb hier gekozen voor lichte, witte wolken. In het origineel is er in de wolken gebruik gemaakt van schilder-zilver. Die wolken zijn nu zwart geworden door oxidatie.

5. Nu stukje bij beetje verder. Let goed op dat de contrasten tussen zwart en wit op de achtergrond minder sterk zijn dan op de voorgrond. Ik heb eerst de donkere tonen aangebracht en daarna de ophogingen met wit. Zie hiervoor de afbeelding hieronder.

6.Als laatste de gedetailleerde voorgrond met daarop de sterkste licht- en donker contrasten. Verder is er op kleine details schelpengoud aangebracht. Dat is niet goed te zien op het scherm. 

Het zit erop, mijn eerste grisaille. Een hele ervaring na al die miniaturen met alle kleuren. Om een het een beetje leren ben ik begonnen met het maken van een kopie van:

Gevecht van consul Marcus Actilius met het fabeldier. Leonardo Bruni, De primo bello punico [Franse versie]. Willem Vrelant, Brugge, vóór 1467.Brussel, KBR, ms. 10777, f. 58r.

Het werk is geschilderd op kalfsperkament. Hoop er uiteraard verder mee aan te slag te gaan en me erin te verdiepen, waarvan ik u uiteraard op de hoogte zal houden. Overweeg er ook om een cursus van te maken in de toekomst. Wie er op voorhand al interesse voor heeft moet het maar laten weten.

 • New Perspectives on Flemisch Illumination: L.Watteeuw 2018.
 • Le livre d’heures de Jean Gros. Art de l’enluminure No 54.
 • Color Lapidum: A survey of late-medieval grisailles. Till-Holger Borchert.
 • Philip the Good’s grisaille book of hours and the origins of a new court style: Sophia Rochmes. 

Ceux qui pensent aux miniatures médiévales s’imaginent surtout des représentations colorées, dotées de l’or nécessaire et de détails enluminés. Pourtant, il y a eu une période où, à côté des miniatures en couleurs, on s’abstenait délibérément de les colorer et où l’on se limitait au noir et blanc et à diverses nuances de gris. Il y a des années, j’ai découvert ces miniatures à la Bibliothèque royale de Bruxelles. Et récemment, lors d’une visite au musée de la KBR, elles ont à nouveau attiré mon attention par leur aspect particulier. Ce sont de belles représentations, très subtiles, façonnées par un large éventail de nuances de gris.

Le terme générique : grisaille vient du français : gris . Il s’agit d’une part d’une technique dans laquelle la représentation peinte est construite en noir et blanc et en nuances de gris. D’autre part, il s’agit également d’un genre, car la grisaille est présente sur les panneaux, dans la peinture sur verre et dans les miniatures des manuscrits.

Roman de la Rose: Jean de Meung. Source: Gallica

Le codicologue français Denis Muzerelle écrit dans son célèbre “vocabulaire codicologique” : “Grisaille = camaïeu utilisant diverses nuances de gris, de blanc et de noir”. Le camaïeu représente quant à lui une technique de peinture monochrome, d’une seule couleur.

Historiquement, le terme grisaille est plus récent que la technique. Le mot “grisaille” n’a été documenté dans son sens actuel qu’au XVIIe siècle, à sa dernière période d’apogée. Les sources de l’époque où l’on fabriquait des grisailles parlaient d'”images de noir et le blanc” : “Images de noir et le blanc”. En héritage des sources antiques, on parlait aussi de “color lapidum” ou “couleur de pierre”. Il est également important de savoir que l’on ne s’en tenait pas toujours strictement au noir, au blanc et au gris dans la miniature peinte. Outre les nuances de gris, on observe parfois l’utilisation du brun, du bleu et de la couleur chair. Parfois, seuls les personnages de la composition sont peints en grisaille et l’arrière-plan est coloré. On parle alors de semi-grisailles.

Dans ce post, je me concentrerai principalement sur la grisaille dans les miniatures des manuscrits. Je laisserai de côté la peinture sur panneau et la peinture sur verre. Cependant, il est bon de prêter attention au contexte historique des miniatures en grisaille. Je souhaite également partager avec vous mes propres expériences et vous montrer comment les réaliser vous-même. Ce dernier point est une véritable révélation si vous avez beaucoup travaillé avec la couleur.

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Ms 76 F 2 Getijdenboek van Filips de Goede
Oudenaarde, ca 1450-1460 

Quelques éléments de contexte

L’utilisation de la grisaille pourrait remonter au 12e siècle, suite à une tentative de l’ordre cistercien d’interdire l’utilisation de la couleur dans les vitraux. Aux XIIe et XIIIe siècles, les fenêtres en grisaille sont devenues de plus en plus populaires et ont été placées à côté des portraits de personnages en verre coloré dans les églises médiévales. C’est à l’artiste italien Giotto (vers 1267-1337) que l’on doit la première utilisation de la grisaille dans les peintures murales, dans la fresque allégorique du début du XIVe siècle des Sept vertus et des Sept vices. Sur les murs nord et sud de la chapelle Scrovegni à Padoue, les figures monochromes des Vertus et des Vices sont peintes de manière à ressembler à des sculptures de pierre et de marbre.

Les premières grisailles accompagnant des miniatures dans des manuscrits apparaissent en France vers 1325 avec l’œuvre de Jean Pucelle. Travaillant entre autres à Paris, il a enluminé un livre d’heures pour Jeanne d’Évreux (1324-1328) dans lequel il a appliqué la technique de la grisaille à un très petit format (9,4 x 6,4 cm) ! Il devait être un enlumineur très habile pour exécuter cette œuvre dans un tel format. (Voir l’image ci-dessous).

L’œuvre a été commandée par Charles IV de France pour sa troisième épouse Jeanne d’Évreux. Il s’agit ici d’une semi-grisaille car, outre les nuances de gris, il a utilisé le rouge, le bleu et le vert ainsi que la couleur chair. Jean Pucelle a inspiré toute une série d’enlumineurs parisiens du XIVe siècle, dont Jean le Noir. Il a notamment enluminé le psautier de Bonne de Luxembourg (1348-1349), dont vous trouverez une image ci-dessous.

L’Istoire de Merlin de Robbert de Borron: Source Gallica

Entre 1350 et 1380, la grisaille devient à la mode à Paris pour les miniatures des manuscrits de luxe. Elles disparaissent ensuite pour réapparaître dans les Pays-Bas bourguignons vers 1425, où van Eyck et le maître de Flémalle en particulier commencent à utiliser la technique sur panneau. Ils peignent des personnages au dos des retables avec un fort effet de trompe-l’œil. Il s’agit d’images qui donnent l’impression d’être en pierre (statue).

À la cour de Bourgogne, la grisaille a pris de l’importance parmi les enlumineurs qui y travaillaient à partir de 1460. La littérature parle d’ailleurs d’un “style de cour”. Il est remarquable que les grisailles de la cour de Bourgogne soient moins linéaires que celles de France et qu’elles aient une qualité plus picturale.

Les grisailles dans les manuscrits font l’objet d’une attention particulière depuis plusieurs décennies. En 1986, à l’ancienne bibliothèque : Albert Ie, aujourd’hui Bibliothèque Royale de Bruxelles (KBR), une exposition spéciale lui a été consacrée. Un modeste catalogue, Miniatures et grisailles, a été publié par Pierre Cockshaw. Cependant, une étude approfondie en laboratoire des matériaux utilisés n’avait pas encore été réalisée.

Ces dernières années, cependant, les choses ont changé. En cherchant de la documentation à ce sujet, je suis tombé sur un article de Lieve Watteeuw et Marina Van Bos : “Black as Ink. Materials and Techniques in Fifteenth-Century Flemisch Grisaille Illuminations by Jan de Tavernier, Willem Vrelant and Dreux Jehan”. L’article fait partie du magnifique livre New Perspectives On Flemisch Illumination publié par Peeters à Louvain en 2018.

Source: Gallica BNF

Les recherches menées par les auteurs ont révélé que chez les peintres en grisaille, la palette était plus large que le blanc, le noir et les tons gris. Diverses autres couleurs étaient mélangées aux tons gris, créant ainsi des nuances de couleurs très subtiles. Selon les auteurs, la palette de la grisaille était presque aussi variée que celle des enlumineurs qui travaillaient en couleur.

Dans les différents lavis de couleur, ils ajoutaient du vermillon, du minium et d’autres teintes organiques. Ils utilisaient également de l’encre de carbone, de l’encre de noix de galle ou un mélange des deux, qu’ils complétaient avec du plomb blanc. Ils utilisaient également de l’or en coquille pour les reflets et de l’azurite pour l’air. Dans le ciel, l’argent était utilisé pour les nuages, comme dans le cas de Willem Vrelant.

Au XVe siècle, la couleur grise a pris de la valeur et était presque aussi appréciée que la couleur noire. Cette tendance se manifeste entre autres dans les vêtements princiers, la peinture sur panneau et la peinture de livres.

En outre, la grisaille était une forme de décoration peu coûteuse où les matières premières et la préparation n’étaient pas chères. Cependant, l’application de cette technique exigeait beaucoup de la capacité artistique de l’enlumineur.

Les grisailles de l’étude de matérialité susmentionnée ont toutes été réalisées entre 1458 et 1480. Elles sont originaires de la région où se trouvent les villes de Bruges, Gand, Bruxelles, Lille et Valenciennes. Toutes ces villes étaient à cette époque sous la domination bourguignonne.

Il existe en fait deux groupes de grisailles dans les manuscrits. Le résultat des deux groupes est une peinture dans les tons gris, mais le processus de peinture est différent.

 1. La première méthode de peinture consiste à partir d’un fond clair et à rendre les ombres progressivement plus sombres. L’œuvre de l’enlumineur André Beauneveux en est un bel exemple. Voir l’image.
 2. La seconde méthode consiste à assombrir d’abord le fond, puis à l’éclaircir progressivement avec une ou plusieurs couches de blanc. Jean Tavernier a travaillé de cette manière. Voir l’image.

J’aurais préféré une couche un peu plus foncée mais j’ai hésité à cause de la couleur très foncée du parchemin. J’ai donc choisi comme base un gris moyen.

1. André Beauneveux
Jean Tavernier

 1. Nous tendons le parchemin sur une planche. Pour cet exercice, j’ai utilisé du parchemin de veau avec un look un peu “antique” d’un veau à fourrure rousse. On applique d’abord le dessin et on encadre bien la représentation. Ensuite, j’ai appliqué une première couche de gris clair très transparent, le plus uniformément possible, à l’aide d’un pinceau plat. Essayez de le faire à l’eau et de faire le moins de traces possible.

2. Nous appliquons du gesso sur le bord, puis nous posons l’or par-dessus.

3. Nous créons maintenant les bords, en utilisant le rouge et le noir.

4. Dans ce cas, nous appliquons d’abord le ciel avec les nuages. J’ai choisi ici des nuages légers et blancs. Dans l’original, les nuages ont été peints avec de l’argent. Dans la peinture originale, ceux-ci sont devenus noirs à cause de l’oxydation.

5. Poursuivez maintenant petit à petit. Notez bien que les contrastes entre le noir et le blanc vers l’arrière sont moins prononcés qu’à l’avant. J’ai d’abord appliqué les tons foncés, puis les tons clairs avec du blanc. Voir aussi l’image ci-dessous.

6. Enfin, le premier plan est détaillé et présente les contrastes les plus forts entre la lumière et les ombres. En outre, de l’or en coquille a été appliqué aux petits détails. Ce n’est pas facile à voir à l’écran. C’est, ma première grisaille. Une véritable expérience après toutes les miniatures avec toutes les couleurs. Pour apprendre un peu, j’ai commencé par faire une copie :

Combat du consul Marcus Actilius avec l’animal légendaire. Leonardo Bruni, De primo bello punico [version française]. Willem Vrelant, Bruges, avant 1467, Bruxelles, KBR, ms. 10777, f. 58r.

Peint sur parchemin de veau. J’espère y travailler davantage et l’approfondir, bien sûr, ce dont je vous tiendrai informés.

 • New Perspectives on Flemisch Illumination: L.Watteeuw 2018.
 • Le livre d’heures de Jean Gros. Art de l’enluminure No 54.
 • Color Lapidum: A survey of late-medieval grisailles. Till-Holger Borchert.
 • Philip the Good’s grisaille book of hours and the origins of a new court style: Sophia Rochmes.